Andrzejki

Andrzejki w gronie czlonków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.