Szansa współfinansuje zakup dwóch przyczep mieszkalnych

Jednym z etapów Akcji „Pomagamy z  SZANSĄ II” było współfinansowanie zakupu dwóch przyczep kempingowych dla mieszkańców naszej gminy.

Inicjatorką tego pomysłu była Anna Wąsik, Radna Rady Miejskiej w Annopolu. Stowarzyszenie przekazało na ten cel 1 000,00-zł., ale jak głosi znana maksyma „pieniądze to nie wszystko”. Ufundowane przyczepy, aby mogły pełnić funkcję mieszkalną, wymagały generalnego remontu. Tego zadania, w formie wolontariatu, podjęli się członkowie SZANSY: Jerzy Lipniacki, koordynator wszystkich prac i Mariusz Lis oraz Jan Lipionoga.  Wszystkie potrzebne materiały przekazał nieodpłatnie Arkadiusz Dąbrowski. W styczniu pierwsza przyczepa trafiła do potrzebującej osoby. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy włączyć się w akcje niesienia pomocy innym.