Konsultacje społeczne LGD

Dziękujemy Pani Wiolettcie Wilkos prezes Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej za zaproszenie na konsultacje społeczne i udział w dzisiejszym spotkaniu, które było bardzo merytoryczne i kreatywne

Dziękujemy Pani Wiolettcie Wilkos prezes Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej za zaproszenie na konsultacje społeczne i udział w dzisiejszym spotkaniu, które było bardzo merytoryczne i kreatywne. Nasze stowarzyszenie, na realizację projektów grantowych z ramienia LGD, do tej otrzymało 39 636,00 zł, a kolejny wniosek na 19 800,00 został złożony w czerwcu. Bardzo dziękujemy, za wspieranie naszych działań, możliwość rozwoju i angażowania w nie społeczności lokalnej.