Ostatnie SPOTKANIE w ramach projektu Profesjonalny sprzęt - profesjonalne działanie! SZANSA na rozwój aktywności społeczności lokalnej z terenów LGD Ziemi Kraśnickiej

Spotkaniami w Koło Gospodyń Wiejskich W Kopcu zakończyliśmy nasz projekt 

"Profesjonalny sprzęt - profesjonalne działanie SZANSA na rozwój aktywności społeczności lokalnej z terenów LGD Ziemi Kraśnickiej". Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 13. spotkań, które miały na celu propagowanie idei

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom i instytucjom, które umożliwiły nam realizację zadania, a także osobom, które przyjęły nasze zaproszenia i brały udział w spotkaniach.