Pierwsze SPOTKANIE w ramach projektu Profesjonalny sprzęt - profesjonalne działanie! SZANSA na rozwój aktywności społeczności lokalnej z terenów LGD Ziemi Kraśnickiej

Rozpoczęliśmy cykl spotkań w ramach realizacji projektu pt. "Profesjonalny sprzęt - profesjonalne działanie! SZANSA na rozwój aktywności społeczności lokalnej z terenów LGD Ziemi Kraśnickiej".

Jego celem jest propagowanie idei

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

oraz działalności organizacji pozarządowych. Przeprowadziliśmy spotkania w

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

, podczas których zebrani poznali wiadomości o LGD, wybranych organizacjach pozarządowych z terenu LGD Ziemi Kraśnickiej, a po części teoretycznej młodzież mogła spróbować swoich sił w poszukiwaniach skarbów za pomocą wykrywacza metalu. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.