Finał II edycji akcji "Pomagamy z SZANSĄ"

 
Już po raz drugi mieliśmy okazję pomóc podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.

Dzięki hojności wielu darczyńców i sponsorów, udało się nam zebrać i zakupić wszystkie potrzebne rzeczy. Otrzymaliśmy również wsparcie rzeczowe, które wykroczyło poza naszą podstawową listę potrzeb i pozwoli obdarować dodatkowe osoby. 
Za wsparcie, życzliwość i przychylność dla naszych działań pragniemy gorąco podziękować WSZYSTKIM osobom, które nas wsparły. Bez Państwa taka akcja nie udałaby się. DZIĘKUJEMY!!! (szczegółowa lista sponsorów i darczyńców zostanie opublikowana w podsumowaniu). 
Dzisiaj, przekazując dary do OPS w Annopolu, zorganizowaliśmy I etap akcji. O kolejnych naszych wolontariackich działaniach będziemy informowali wkrótce.