Z „SZANSĄ” bezpieczniej nad wodą

Jak już wspominaliśmy jednym z wielu celów statutowych Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia. 

Z tego względu wyszliśmy z inicjatywą realizacji zadania publicznego - kursu nauki pływania w stopniu podstawowym na Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie. Projekt trwał od 17 czerwca do 12 lipca 2015r.. Był przeznaczony dla młodzieży z terenu Miasta i Gminy Annopol, wzięło w nim udział 12 osób, których opiekunem był Michał Kachno.
Kurs obejmował 20 godzin nauki pływania. Zajęcia prowadził Michał Cybulski – instruktor z Centrum Edukacji i Doskonalenia „Smart”, ratownik Świętokrzyskiego WOPR. 
Warto nadmienić, iż oprócz zajęć nauki pływania młodzież miała możliwość aktywnego uczestniczenia w dodatkowej lekcji pokazowej z ratownictwa wodnego oraz obejrzała prezentację multimedialną pt. „Bezpieczna woda”. Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

- Zajęcia tego typu są niezwykle potrzebne. W okresie wakacyjnym młodzież spędza dużo czasu nad wodą. Dzięki zrealizowanemu projektowi jego uczestnicy podnieśli swoje umiejętności pływania. Mam nadzieję, że uświadomili sobie również niebezpieczeństwo jakie niesie woda, zwłaszcza w połączeniu z brawurą czy alkoholem. Współpraca z annopolską grupą była owocna i przebiegała w naprawdę miłej atmosferze – ocenia instruktor Michał Cybulski.

Koszt w/w projektu wyniósł 3435,99 zł, w 65,08% został on dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem zadania było zachęcenie młodzieży do kreatywnego spędzania czasu wolnego z dala od używek. Mamy nadzieję, że to początek tego typu inicjatyw przeznaczonych dla naszego lokalnego środowiska i liczymy na dalszą współpracę z Samorządem Miasta i Gminy Annopol.