Zbiórka krwi

Grudniową zbiórką krwi zakończyliśmy akcje krwiodawstwa zaplanowane przez nas na 2023 rok.

Na 17 chętnych osób, 15 oddało krew. Bardzo dziękujemy wszystkim dawcom i życzymy im dużo zdrowia.

Dziękujemy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie za profesjonalną i pełną zaangażowania pracę.

Dziękujemy również Pani dyrektor Marcie Mochol za możliwość przeprowadzenia zbiórki w Centrum Kultury w Annopolu.

Nasze stowarzyszenie zorganizowało w tym roku 4 zbiórki. Krew oddano 67 razy. Łącznie zebraliśmy ponad 30 litrów tego wyjątkowego daru życia.
 

Do zobaczenia w przyszłym roku.