Nasz skarb zajmuje I miejsce w National Geographic

Jesteśmy ogromnie zaskoczeni, szczęśliwi i zaszczyceni faktem, że nasze zeszłoroczne odkrycie, liczące prawie 2 tys. srebrnych monet piastowskich, ze skarbu z "Trójcy-Zawichostu" zostało uznane przez prestiżowe czasopismo, National Geographic jako jedno z 10 najważniejszych odkryć archeologicznych ostatniej dekady w Polsce, plasując nasze znalezisko na pierwszym miejscu. 

Jesteśmy ogromnie zaskoczeni, szczęśliwi i zaszczyceni faktem, że nasze zeszłoroczne odkrycie, liczące prawie 2 tys. srebrnych monet piastowskich, ze skarbu z "Trójcy-Zawichostu" zostało uznane przez prestiżowe czasopismo, National Geographic jako jedno z 10 najważniejszych odkryć archeologicznych ostatniej dekady w Polsce, plasując nasze znalezisko na pierwszym miejscu. To dowód, że współpraca poszukiwaczy (w tym przypadku z Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej i Stowarzyszenie Wspólne Dziedzictwo) z archeologami, instytucjami samorządowymi, kulturalnymi czy też kościelnymi może przynieść niesamowite efekty, mające ogromne znaczenie dla ochrony dziedzictwa narodowego w naszym kraju. Mamy nadzieję, że takie wyróżnienie pozwoli, przy wsparciu m.in. instytucji państwowych, fundacji itp. pozyskać środki finansowe w celu opracowania naukowego i konserwacji nie tylko tego wspomnianego zabytku, ale również innych naszych odkryć, stanowiących ważne znaczenie w poznawaniu historii naszego kraju. Wszystkim serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i pozdrawiamy.

https://www.national-geographic.pl/artykul/odkrycia-archeologiczne-w-polsce-10-najwazniejszych-odkryc-ostatniej-dekady?fbclid=IwAR11JplNWfWuuxBvUVzAPOGDXrjYrET58JKX_vr4J9VIYg1VAOI8Ju2JFp4