Lubelska XXXVII Konferencja pt. "Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w, organizowanej przez Instytut archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum Narodowego w Lublinie Lubelskiej XXXVII, Lubelskiej Konferencji pt. "Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie".

Dzisiaj mieliśmy przyjemność uczestniczyć w, organizowanej przez Instytut archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum Narodowego w Lublinie Lubelskiej XXXVII, Lubelskiej Konferencji pt. "Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie". W trakcie wydarzenia przedstawione były efekty badań archeologicznych i poszukiwań za pomocą wykrywaczy metali w latach 2020-2021 w Trójcy-Zawichoście, które przedstawił uczestnikom dr hab. Marek Florek z UMCS w Lublinie w prezentacji pt. ,,Wczesnośredniowieczna Trójca przy przeprawie wiślanej". Miło nam było usłyszeć????, od uczestniczących w wydarzeniu archeologów, słowa uznania za dotychczasowe odkrycia, które wskazują na to, że dawna miejscowość Trójca była najistotniejszym ośrodkiem XI-wiecznego handlu w północnej Małopolsce. Dr hab. Marek Florek wskazał, że bardzo duży wkład w uzyskane osiągnięcia i możliwość potwierdzenia różnych hipotez na temat tego, co dawniej działo w Trójcy i jej okolic, miała nasza grupa poszukiwawcza i koledzy ze Stowarzyszenie Wspólne Dziedzictwo  z Opatowa. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez współpracy z środowiskiem archeologicznym -projekt badawczy prowadzi  Instytut Archeologii UMCS w Lublinie,  z udziałem studentów, pod kierunkiem dra hab. Marka Florka,  wspólnie z archeologiem Moniką Bajką z firmy Trzy Epoki Monika Bajka - Pracownia Archeologiczna .