Trening nordic walking

Świąteczny orszak, 13. nordikowców 

Świąteczny orszak, 13. nordikowców przemaszerował wczoraj trasę 10 km. Podczas zajęć doskonaliliśmy prawidłową technikę chodu i podziwialiśmy piękno naszej okolicy.