XXXVI Rzeszowska Konferencja Archeologiczna

24-25 kwietnia mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w XXXVI Rzeszowskiej Konferencji Archeologicznej organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Instytut Archeologii UR

24-25 kwietnia mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w XXXVI Rzeszowskiej Konferencji Archeologicznej organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Instytut Archeologii UR. Pierwszego dnia wraz dr. hab. Markiem Florkiem opowiadaliśmy o wynikach poszukiwań w Darominie, a dzisiaj wspomniany archeolog poprowadził prelekcję pt. "Trójca przy przeprawie wiślanej - zapomniane wczesnośredniowieczne emporium handlowe. Wstępne wyniki badań 2020-2022". Zaprezentowane rezultaty zostały przyjęte przez uczestników konferencji z dużym zainteresowaniem i uznaniem.