Skarb z Janikowa

Skarb monet z przełomu  XVI i XVII wieku został znaleziony w Janikowie w 2018 r

Tworzą go w większości  monety srebrne. Najwięcej jest numizmatów  Zygmunta III Wazy – (szelągi, trojaki, grosze, półtoraki  (głównie z mennicy w Bydgoszczy) grosze, trojaki, półtoraki () i jeden szóstak z lat 20. XVII wieku. Ponadto jeden szkocki turner Karola I wybity w mennicy w Edynburgu w między 1632 a 1639 rokiem, półtoraki tzw. okupacyjne królowej szwedzkiej Krystyny wybijane w mennicach Elbląga i Rygi z 2 ćwierci XVII wieku, szelągi ryskie, inflanckie i elbląskie władców szwedzkich Gustawa II Adolfa, Krystyny i Karola Gustawa, półtoraki lenne z Prus Książęcych, monety austriackie
o nominale 1 i 3 krajcarów, wybite za panowania Ferdynanda II Habsburga (1619-1637), a także kilka sztuk szelągów miedzianych Jana Kazimierza, w tym jeden z mennicy w Wilnie wybity w 1666 roku (najmłodsza moneta ze skarbu).  Najstarszą monetą w skarbie jest prawdopodobnie   szeląg z 1589 roku, wybity w Olkuszu (najprawdopodobniej najstarsza moneta w skarbie). Wspomniane zabytki odkryto podczas dwuletnich badań w latach 2018-2019, jest ich łącznie 187 sztuk.
Skarb znajduje się w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu.
Opis skarbu powstał na podstawie informacji uzyskanych od archeologów: dra hab. Marka Florka oraz Michała Grabowskiego.